Ocelové konstrukce

Nabízíme Vám zpracování projektů stavebně konstrukčních řešení ocelových konstrukcí. Projekty zahrnují statické výpočty, konstrukční schémata, výkresy sestav konstrukce a dílenské výrobní výkresy jednotlivých prvků.

Jedná se zpravidla o jednodušší stavební konstrukce menších investičních celků jako jsou přístřešky, stojany, přístavby ke stávajícím konstrukcím, konstrukce protihlukových stěn, nebo menší atypické konstrukce s důrazem na provedení konstrukčních detailů.

Nabízíme Vám i konstruování v oblasti strojírenství při navrhování konstrukcí dopravníků, v automatizaci dopravy a logistiky a také s využitím hliníkových profilů.

Konstrukce posuzujeme s využitím sofistikovaného software na bázi metody konečných prvků zpravidla jako prutové konstrukce dle Eurokódu, ale provádíme i detailní modelování a analýzu napětí. Zpracujeme pro Vás i posouzení na účinky zemětřesení, nebo dynamické zatížení např. stroji.

Sortiment

  • Příhradové a plnostěnné nosníky
  • Sklady
  • Ocelové přístřešky
  • Ocelové haly
  • Schodiště
  • Strojírenské konstrukce

Normy

  • Eurocode
Reference

Kontakt

Sídlo Losík statika, s.r.o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 06771882
DIČ CZ06771882

+420 775 056 365
info@losik.cz

Pobočka

Wolkerova 17
779 00 Olomouc


+420 226 202 477
olomouc@losik.cz