Losík statika Losik statika

Cesta
k vašim představám

Sledujte naši práci
Facebook

Betonové konstrukce

Nabízíme zpracování kompletního projektu stavebně konstrukčního řešení stavby od statického výpočtu, přes výkres tvaru konstrukce po detailní výkresy výztuže. Součástí projektu je technická zpráva obsahující podrobný popis železobetonové konstrukce, popř. technologie výroby.

Nabízíme kompletní zpracování detailních výkresů výztuže projektu monolitické železobetonové konstrukce včetně výpisu položek dle schémat vyztužení dodaných v jakékoli podobě ze strany klienta.

Sortiment

 • Železobetonové monolitické rámové konstrukce, skořepiny, spec. konstrukce
 • Stropní a základové desky
 • Základové patky
 • Překlady, nosníky
 • Schodiště

Normy

 • Eurocode
Reference

Ocelové konstrukce

Nabízíme Vám zpracování projektů stavebně konstrukčních řešení ocelových konstrukcí. Projekty zahrnují statické výpočty, konstrukční schémata, výkresy sestav konstrukce a dílenské výrobní výkresy jednotlivých prvků.

Jedná se zpravidla o jednodušší stavební konstrukce menších investičních celků jako jsou přístřešky, stojany, přístavby ke stávajícím konstrukcím, konstrukce protihlukových stěn, nebo menší atypické konstrukce s důrazem na provedení konstrukčních detailů.

Nabízíme Vám i konstruování v oblasti strojírenství při navrhování konstrukcí dopravníků, v automatizaci dopravy a logistiky a také s využitím hliníkových profilů.

Konstrukce posuzujeme s využitím sofistikovaného software na bázi metody konečných prvků zpravidla jako prutové konstrukce dle Eurokódu, ale provádíme i detailní modelování a analýzu napětí. Zpracujeme pro Vás i posouzení na účinky zemětřesení, nebo dynamické zatížení např. stroji.

Sortiment

 • Příhradové a plnostěnné nosníky
 • Sklady
 • Ocelové přístřešky
 • Ocelové haly
 • Schodiště
 • Strojírenské konstrukce

Normy

 • Eurocode
Reference

Dřevěné konstrukce

Nabízíme Vám zpracování projektů dřevostaveb RD a dřevěných konstrukcí obecně, tedy dřevěné haly, krovy, přístřešky atd. Provádíme i posuzování pohledových dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Z hlediska ztužení dřevostaveb proti vodorovnému zatížení (větrem), které je u těchto staveb kritické navrhujeme stěny ztužené křížovým zavětrováním, ale i obedněním OSB deskami, překližkami, nebo deskami Fermacell bez využití tyčového zavětrování.

Každý projekt zahrnuje statický výpočet konstrukce, subkonstrukcí a nosných prvků, výkresy technické dokumentace dle požadovaného stupně (pro stavební povolení, pro provedení stavby) a technickou zprávu, ve které je popsána konstrukce a postup výstavby.

Z hlediska konstrukčních systémů navrhujeme klasické dřevostavby v systému TWO-BY-FOUR, stavby z masivních lepených panelů NOVATOP a s využitím sortimentu dřevěných I-nosníků STEICO. V případě potřeby pro Vás zpracujeme projektovou dokumentaci s využitím konstrukčního materiálu dle Vašeho zadání.

Objekty s využitím dřevěných konstrukcí - dřevostavby - jsou vhodné zejména při realizacích domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu.

Sortiment

 • Dřevostavby rodinných domů
 • Dřevostavby malých administrativních budov
 • Střešní krovy
 • Atypické dřevěné stavby
 • Příhradové nosníky
 • Lepené nosníky
 • Spec. dřevěné nosníky
 • Schodiště

Normy

 • Eurokód
Reference

Posuzování staveb

Provádíme statické posudky stávajících objektů a jejich případných poruch.

V případě, že uvažujete o koupi starší stavby pro své užívání, doporučuje se provedení prohlídky stavební konstrukce statikem. Nabízeny jsou právě tyto posudky, jejichž účelem je např. zjistit příčiny trhlin v konstrukci, posoudit kvalitu materiálu, určit maximální možné zatížení či doporučit případná nápravná opatření nutná k uvedení stavby do provozuschopného stavu.

Reference

Dynamika a seizmicita

Inženýr Václav Losík zpracovává i posouzení stavebních konstrukcí na dynamické zatížení. Provádí posuzování pozemních staveb a konstrukcí na seizmické zatížení dle evropských i amerických norem s ohledem na zemi, kde se daná stavba nachází, neboť národní normy jsou stále v oblasti posuzování seizmicity v rámci evropských norem velmi významné.

Provádíme posuzování staveb na dynamické účinky na zjednodušených diskrétních i na komplexních spojitých modelech především jako spektrální analýzu, ale i výpočtem časové analýzy přechodové odezvy kmitání konstrukce.

Posuzujeme i tzv. “technickou seizmicitu”, kdy dynamické zatížení vyvozují např. stroje umístěné v budově. Předpokladem je však dodání potřebných vstupů do výpočtu.

Prováděna je modální analýza, analýza harmonicky buzené konstrukce, spektrální analýza a analýza dynamické přechodové odezvy konstrukce v čase.

Reference

Betonové konstrukce

Ocelové konstrukce

Dřevěné konstrukce

Posuzování staveb

Dynamika a seizmicita

O nás

O nás

Ing. Václav Losík, Ph.D. působí jako statik stavebních konstrukcí od roku 2004 a od 12.6.2009 jako samostatný autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, člen ČKAIT.

Více o nás

Kontakt

Sídlo Losík statika, s.r.o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 06771882
DIČ CZ06771882

+420 775 056 365
+420 226 202 477
info@losik.cz

Pobočka

Wolkerova 17
779 00 Olomouc


olomouc@losik.cz