Dynamika a seizmicita

Inženýr Václav Losík zpracovává i posouzení stavebních konstrukcí na dynamické zatížení. Provádí posuzování pozemních staveb a konstrukcí na seizmické zatížení dle evropských i amerických norem s ohledem na zemi, kde se daná stavba nachází, neboť národní normy jsou stále v oblasti posuzování seizmicity v rámci evropských norem velmi významné.

Provádíme posuzování staveb na dynamické účinky na zjednodušených diskrétních i na komplexních spojitých modelech především jako spektrální analýzu, ale i výpočtem časové analýzy přechodové odezvy kmitání konstrukce.

Posuzujeme i tzv. “technickou seizmicitu”, kdy dynamické zatížení vyvozují např. stroje umístěné v budově. Předpokladem je však dodání potřebných vstupů do výpočtu.

Prováděna je modální analýza, analýza harmonicky buzené konstrukce, spektrální analýza a analýza dynamické přechodové odezvy konstrukce v čase.

Reference

Kontakt

Sídlo Losík statika, s.r.o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 06771882
DIČ CZ06771882

+420 775 056 365
info@losik.cz

Pobočka

Wolkerova 17
779 00 Olomouc


+420 226 202 477
olomouc@losik.cz