Betonové konstrukce

Nabízíme zpracování kompletního projektu stavebně konstrukčního řešení stavby od statického výpočtu, přes výkres tvaru konstrukce po detailní výkresy výztuže. Součástí projektu je technická zpráva obsahující podrobný popis železobetonové konstrukce, popř. technologie výroby.

Nabízíme kompletní zpracování detailních výkresů výztuže projektu monolitické železobetonové konstrukce včetně výpisu položek dle schémat vyztužení dodaných v jakékoli podobě ze strany klienta.

Sortiment

  • Železobetonové monolitické rámové konstrukce, skořepiny, spec. konstrukce
  • Stropní a základové desky
  • Základové patky
  • Překlady, nosníky
  • Schodiště

Normy

  • Eurocode
Reference

Kontakt

Sídlo Losík statika, s.r.o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 06771882
DIČ CZ06771882

+420 775 056 365
info@losik.cz

Pobočka

Wolkerova 17
779 00 Olomouc


+420 226 202 477
olomouc@losik.cz